Útlánareglur

Lánþegaskírteini – bókasafnskort
Til að fá lánuð gögn á safninu er nauðsynlegt að eiga lánþegaskírteini. Gögn safnsins eru ekki lánuð út án framvísun skírteinis.
Öllum er heimilt að fá skírteini, gildistími er eitt ár og er greitt  samkvæmt gjaldskrá.

  • Börn 12 ára og yngri þurfa samþykki foreldris, eða forráðamanns, til að ábyrgjast skírteini barns síns. Í þeim tilvikum þarf að fylla út umsóknareyðublað í afgreiðslu safnsins.
  • Skírteini eru frí fyrir eldri borgara og öryrkja og fyrir börn að 18 ára aldri. Öryrkjar skulu framvísa örorkuskírteini.
  • Skírteini gildir einnig í Héraðsbókasafni Borgarfjarðar, Borgarnesi.
  • Lánþegaskírteinið er hægt að nota á öllum aðildarsöfnum Landskerfis bókasafna en greiða þarf árgjald á hverju safni eða safnahópi fyrir sig.

Lykilorð
Lánþegar velja sér lykilorð með skírteinum sínum. Lykilorðið er notað í sjálfsafgreiðsluvélunum og til að komast á „mínar síður“ á leitir.is. Þar er  hægt að endurnýja safnefni, ef ekki liggur fyrir pöntun á því, skoða útlánasögu og panta efni sem er í útláni.

Útlán og skil
Bækur er almennt lánaðar út í 30 daga, nema annað  sé tekið fram. Nýjar efitrsóttar bækur eru lánaðar út í 14 daga.
Bækur er hægt að endurnýja tvisvar sinnum, nema frátekt liggi fyrir.
Heimilt er að endurnýja lán á safnefni, á safninu, á leitir.is eða með símtali.
Áminning um skiladag er að jafnaði send til þeirra sem eru með netfang sitt skráð. Vert er þó að benda á að það er alfarið á ábyrgð lánþegans að gögnum sé skilað á réttum tíma. Ef gögnum safnsins er skilað eftir að útlánstími rennur út eru greiddar dagsektir samkvæmt gjaldskrá. Innheimtubréf er sent 30 dögum eftir skiladag. Forráðamenn fá innheimtubréf vegna vanskila barna og unglinga.
Hægt er að skila safnefni, fyrir utan afgreiðslutíma safnsins, í skilakassa í Krónunni, Dalbraut 1.

Millisafnalán
Bókasafnið býður upp á millisafnalánaþjónustu. Greitt er fyrir þjónustuna samkvæmt gajldskrá. Bókaverðir aðstoða við þjónusta ef óskað er.

Mynddiskar DVD og tónlistardiskar
Útlánatími flestra mynddiska  er 2 dagar, verð samkv. gjaldskrá

  • Fræðslumyndir eru fríar – útlánatími er ein vika.
  • Barnamyndir eru leigðar út í 2 daga.
  • Tónlistardiskar, cd eru lánaðir út án gjalds.

Ef mynddiskum, tónlistardiskum er ekki skilað á réttum tíma, reiknast sekt. Dagssekt á hverja mynd er samkvæmt gjaldskrá
DVD og CD eru eingöngu lánuð út gegn framvísun lánþegaskírteinis, eins og önnur gögn safnsins.

Pantanir
Leyfilegt er að panta öll gögn sem merkt eru útlánadeild.
Heimilt er að panta bækur í gegnum síma 433 1200.
Greitt er gjald fyrir frátektir, sjá gjaldskrá.
Hringt er í viðkomandi einstakling, þegar efnið sem pantað var er komið inn.
Sá sem pantar bók skal nálgast hana innan tveggja daga frá því að það náðist í hann í síma.  Ef bókin hefur ekki verið sótt eftir þann tíma skal hún ganga til næsta aðila sem átti bókina pantaða eða gengið frá henni í hillu.

Sektir og glatað efni

Gögn safnsins skulu innheimt þegar lánstími þeirra hefur runnið út.
Sekt reiknast á safngögn sem ekki er skilað á réttum tíma, samkvæmt gjaldskrá,  sjá gjaldskrá.
Skemmist bók eða týnist greiðist fyrir hana með nýrri eða andvirði hennar.
Vinsamlega látið afgreiðslu vita ef bók eða tímarit skemmist í útláni,  reynið ekki að gera við safngögn í eigu Bókasafns Akraness.

Ef safnefni er ekki skilað þrátt fyrir ítrekaðar innheimtutilraunir skal viðskiptavinur sem í vanskilum er útvega bókasafninu eintak sem samsvarar því eintaki sem glatað er.